img
Izadyar Charity
Izadyar Charity

روشهای کمک

img
Izadyar Charity

موسسه خیریه ایزدیار

شما میتوانید مستقیما از طریق همین وب سایت و با انتخاب موضوع کمک خود هر مبلغی که مایل هستید پرداخت کنید.همچنین در هنگام پرداخت در صورتیکه برای خود حساب کاربری ایجاد کنید میتوانید در آینده تمامی فرایندی را که وجه پرداختی شما طی کرده را مشاهده فرمایید.

مانند مشخصات گیرنده و مبلغ پرداختی و تاریخ پرداختی ، شناسه پرداخت و غیره.همچنین میتوانید مستقیما به شماره حساب و یا شماره کارت درج شده در ذیل همین صفحه مبالغ خود را پرداخت نمایید، و فیش پرداختی خود را به آدرس ایمیل: izadyar@mazyar.org همراه با مشخصات خود و اینکه بابت چه منظوری هزینه شده را ارسال کنید.

در غیر اینصورت وجه پرداختی شما به حساب نامشخص اضافه و با صلاح دید مدیزیت مجموعه هزینه خواهد شد. ولی پیشنهاد میشود که از طریق وبسایت خیریه و ایجاد حساب کاربری خود کمکهای نقدی خودرا انجام دهید.کمکهای نقدی هم تنها در صورت درخواست نیازمندان در همین وبسایت قرارمیگیرد که شما میتوانید جهت تقبل آن داوطلب شوید.