ساخت مدارس

همانطور که می‌دانید، تعداد زیادی از مناطق روستایی کم‌برخوردار در استان‌های مختلف کشور ما در حال حاضر فاقد مدرسه و امکانات آموزشی هستند و مناطقی که مدرسه دارند نیز فاقد استانداردهای آموزشی مناسب‌اند. بر اساس آمار، ۳۳ درصد از مدارس کشور فرسوده‌اند و این بدین معنی است که یک سوم فضاهای آموزشی کشور ما ایمن نیست و در صورتی که اقدام به مقاوم‌سازی یا بازسازی این مدارس صورت نگیرد، چنانکه در گذشته شاهد حوادث ناگوار ناشی از فرسودگی مدارس بودیم، در آینده نیز حوادث جبران‌ناپذیری در انتظار دانش‌آموزانی است که به ناچار در چنین مدارسی مشغول به تحصیل‌اند.

کلیه فعالیت های موسسه خیریه ایزدیار برطبق اساسنامه قانونی مجمع ، غیر انتفاعی است و شناسایی ، جذب و تکریم خیرین مدرسه ساز که علاقمند به ساخت مدارس جدید برای دانش آموزان هستند و یا با اهدای زمین برای ساخت مدارس و یا هدایای نقدی و یا اهدای تجهیزات و لوازم کمک آموزشی و یا سایر انواع مشارکت، متقاضی نقش آفرینی در این اقدام خداپسندانه هستند ، از جمله اولویتها و اهداف اصلی این تشکل مردمی می باشد .
بنابراین ، شناسایی و جذب انسانهای نیکوکار و خیرین نیک اندیش مدرسه ساز و در کنار آن تجلیل و تکریم این انسانهای بزرگ، به عنوان گامی اساسی برای توسعه نظام تعلیم و تربیت ، محور اصلی فعالیت های موسسه خیریه ایزدیار را تشکیل می دهد .