ایزدیار چگونه به من کمک میکند؟

اشخاصی که نیازمند کمک هستند میتوانند به راحتی اقدام نمایند ، با شماره تلفن : ۳۳۱۷۵۷۰۰ -۰۲۱ تماس بگیرید و درخواست خودرا اعلام کنید و بقیه مراحل آن تا تایید درخواست را از همین طریق پیگیری نمایید.